Design+ jsou příběhy za designem.

Cesta na měsíc je bezpochyby jeden z největších počinů člověka v nám známé historii. Když se v šedesátých letech NASA snažila dostat člověka na jinou planetu, již tehdy vrcholily celospolečenské protesty nejen proti válce ve Vietnamu, ale také (mimo jiné) proti investicím do vesmírného programu NASA. Obrovské studentské hnutí se ale neomezovalo pouze na USA, eskalace sociální konfliktů, boj proti chudobě nebo za občanská práva probíhal v 60. letech 20. století po celém světě, včetně tehdejšího Československa.

Jerry Rubin, jeden z tehdejších aktivních aktivistů, v jednom z vyjádření jasně řekl: Pusťte si televizi v hlavním vysílacím čase, neuvidíte tam chudobu ani šikanu na základě barvy kůže, je plná reklam, jak mít krásné vlasy a vousy, a my jsme nová generace, kterou nezájímá váš koncept blahobytu. (volně přeloženo) / To je více než před 50 lety. Zkuste si dnes večer pustit televizi a hledat rozdíly mezi půlstoletím starým pocitem a dneškem. Není to stejné, ale řekl bych, že stále dost frustrující.

A právě v té době, Gill Scott Heron (doporučujeme – jeden ze zásadních předchůdců rapu a hip-hopu), napsal krátkou a výstižnou báseň, která se rychle rozšířila i s hudebním podkladem jako Whitey On The Moon. Samotná skladba myslím komentář nepotřebuje.

A rat done bit my sister Nell. / (with Whitey on the moon) / Her face and arms began to swell. / (and Whitey’s on the moon) / I can’t pay no doctor bill. / (but Whitey’s on the moon) / Ten years from now / I’ll be payin’ still. / (while Whitey’s on the moon) / The man jus’ upped my rent las’ night. / (‘cause Whitey’s on the moon) / No hot water, no toilets, no lights. / (but Whitey’s on the moon) / I wonder why / he’s uppi’ me? / (‘cause Whitey’s on the moon?) / I was already payin’ ‘im fifty a week. / (with Whitey on the moon) / Taxes takin’ my whole damn check, / Junkies makin’ me a nervous wreck, / The price of food is goin’ up, / An’ as if all that shit wasn’t enough / A rat done bit my sister Nell. / (with Whitey on the moon) / Her face an’ arm began to swell. / (but Whitey’s on the moon) / Was all that money I made las’ year / (for Whitey on the moon?) / How come there ain’t no money here? / (Hm! Whitey’s on the moon) / Y’know I jus’ ’bout had my fill / (of Whitey on the moon) / I think I’ll sen’ these doctor bills, / Airmail special / (to Whitey on the moon)

Ve zkratce (volně přeloženo) – Krysa žere moji sestru Nell, její obličej a paže už začaly bobtnat, nemůžu si dovolit doktora, protože za 10 let od dneška bych to pořád splácel a to všecko, zatímco bílej muž je na měsící. A tak dále.

To vše by samo o sobě naprosto stačilo, minimálně k připomenutí těchto událostí a projevení respektu Scott Heronovi, ale…! Historie se úplně neopakuje, avšak teď, když máme naprosto skvělý přehled o celosvětovém dění, můžeme se na jakékoli téma podívat v různých perspektivách a pohledech. Proč jsme přidali k Whitey Is On The Moon AGAIN?

Bývalý americký prezident Barrack Obama oznámil novou strategii letů do vesmíru nedlouho po svém nástupu, ale až Donald Trump přidal 63 slov k tomuto dokumentu a potrvdil cestu na Měsíc jako prioritu vesmírného programu pro USA. Stejně jako tenkrát, tak i dnes je otázkou, zdali, v kontextu nespočtu problémů, něco tak nákladného jako je cesta na Měsíc, společnost opravdu potřebuje. Co všechno je podle nás důležitější než další výlet na Měsíc si můžete přečíst na zádech trička nebo na konci tohoto příspěvku.

A protože G. Scott H. je opravdu trochu polozapomenutý, doporučuju album I’m New Here z roku 2010 – podle mne nejpodařenější pokus o oživení jeho mluveného slova / zpěvu s aktuálnějšími beaty. Před 9 lety to býval můj soundtrack jízdy do jedné zapadlé vesnice a právě pro prázné pohledy do krajiny nebo dlouhou chůzi po městě je tahle deska ideální. Pro nejpřístupnější formu shlédněte videoklip k songu z totožného alba.

Pánské tričko

Dámské tričko

Na přední straně trička uvnitř měsíce je použit klasický americký grotesk Vaud a doplňuje ho moderní bezserifové písmo Agentur od norské písmolijny Good Type Foundry, které vychází z tahů kaligrafického pera. Na zádech se pak písma opakují.

POVERTY – CHUDOBA / RACISM – RASISMUS / WAR – VÁLKA / MARINE POLLUTION – ZNEČIŠTĚNÍ OCEÁNŮ / ANIMAL CRUELTY – NÁSILÍ NA ZVÍŘATECH / WASTE DISPOSAL – NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM / OVERPOPULATION – PŘELIDNĚNÍ / LACK OF EDUCATION – NEDOSTATEK VZDĚLÁNÍ / INEQUALITY – NEROVNOST / FASCISM – FAŠISMUS / DICTATORSHIP – DIKTATURA / CHANGE OF CLIMATE – ZMĚNA KLIMATU / DESERTIFICATION – DEZERTIFIKACE / FOOD SECURITY – PŘÍSTUP K JÍDLU / CHILD LABOUR – DĚTSKÁ PRÁCE / EXPLOITATION – VYKOŘISŤOVÁNÍ / CORRUPTION – KORUPCE / SEXISM – SEXISMUS / DEFORESTRATION – ODLESŇOVÁNÍ / SLUMS – SLUMY & GHETTA / DISCRIMINATION – DISKRIMINACE / BUT GUESS WHAT? WHITE IS ON THE MOON AGAIN / ALE HÁDEJ CO? BÍLEJ JE ZAS NA MĚSÍCI!